Przykład rozwiązania układu równań liniowych metodą Cramera.

Takie rozwiązanie zostało otrzymane przy użyciu kalkulatora przedstawionego na stronie.

Знак системы3x1+3x2 = 9
x1 +2x2 = 9
Napiszmy wzory Cramera:
x1 = det A1 / det A
x2 = det A2 / det A
Nie można dzielić przez zero. Dlatego jeśli det A jest równe zero, nie można użyć wzorów Cramera.
Obliczamy det A.   dowiedz się więcej
det A składa się ze współczynników po lewej stronie układu równań.
Знак системы3x1+3x2 = 9
x1 +2x2 = 9
det A = 3 3
1 2
= 3 * 2 - 3 * 1 = 6 - 3 = 3
det A nie jest zerem. Korzystanie ze wzorów Cramera jest możliwe.
Obliczamy det A1   dowiedz się więcej
Konieczne jest zastąpienie kolumny 1 w det A kolumną po prawej stronie układu równań.
Układ równań det A det A1
Знак системы3x1+3x2 = 9
x1 +2x2 = 9
3 3
1 2
9 3
9 2
det A1 = 9 3
9 2
= 9 * 2 - 3 * 9 = 18 - 27 = -9
Obliczamy det A2   dowiedz się więcej
Konieczne jest zastąpienie kolumny 2 w det A kolumną po prawej stronie układu równań.
Układ równań det A det A2
Знак системы3x1+3x2 = 9
x1 +2x2 = 9
3 3
1 2
3 9
1 9
det A2 = 3 9
1 9
= 3 * 9 - 9 * 1 = 27 - 9 = 18
Odpowiedź:
x1 = det A1 / det A = -9/3 = -3
x2 = det A2 / det A = 18/3 = 6
Nie zapomnij wesprzeć strony linkiem.


2023 All rights reserved
matematika1974@yandex.ru
site partners